IQstaal heeft met Infinity Steel een duurzame circulaire productlijn op basis van materiaalefficiëntie, terugneembaarheid en minimale milieu-impact geïntroduceerd. Op deze manier zijn wij nog beter in staat staalconstructies te leveren die bijdragen aan een duurzame toekomst.

Voor het staal dat Infinity Steel gebruikt, hebben we een LCA (Life Cycle Assessment) doorlopen. Deze LCA resulteert in een milieukostenindicator (MKI), een score waarmee producten worden getoetst op verschillende milieu-indicatoren, die gemakkelijk te vergelijken is met andere producten. Deze score is opgenomen in de Nationale Milieudatabase met een productkaart categorie 1.

De kaarten van IQstaal zijn inclusief coating en bevestigingsmiddelen en maken onderscheid in profielstaal en kokerstaal. Dit wordt in 2 kaarten weergegeven; Infinity Steel profiles en Infinty Steel sections.

Uw gehele project valt hiermee binnen de bandbreedte van Infinity Steel en heeft geen aanvullende milieuberekening nodig voor toepassing van coating, kokerstaal of vakwerkliggers. Het Informatieblad Milieuprestatie van Infinity Steel profiles en Infinity Steel sections is hieronder te vinden.

Meer weten over Infinity Steel? Bel naar 085-1306356. Wij vertellen u er graag meer over.