DUURZAME STAALCONSTRUCTIES VOOR BEDRIJFSHUISVESTING

Infinity Steel

Infinity Steel is de familienaam van de circulaire staalconstructie van IQstaal. IQstaal heeft met Infinity Steel een duurzame productlijn op basis van materiaalefficiëntie, terugneembaarheid en minimale milieu-impact geïntroduceerd.

Infinity Steel

Infinity Steel is de familienaam van de circulaire staalconstructie van IQstaal. IQstaal heeft met Infinity Steel een duurzame productlijn op basis van materiaalefficiëntie, terugneembaarheid en minimale milieu-impact geïntroduceerd.

slim en efficiënt

IQstaal verbindt de conceptuele ontwerpen van de architect, de praktische eisen en de theoretische berekeningen met elkaar. We geven advies en maken het ontwerp en alle overige vereiste tekeningen zoals productie- en montagetekeningen. De staalconstructie wordt slim en efficiënt uitgewerkt tot op werkplaatsniveau.

INFINITY STEEL STAAT VOOR:

Ontwerp efficiëntie

Infinity Steel kent een ontwerpproces dat zich kenmerkt door materiaalefficiëntie en standaardisatie gericht op toekomstig hergebruik. Een ontwerp van Infinity Steel heeft per definitie een lagere milieu-impact doordat het gebruik van grondstoffen wordt gereduceerd. 

Modulair bouwen

Infinity Steel staalconstructies zijn modulair ontworpen. Er worden gestandaardiseerde principes toegepast waarmee gelijkwaardige elementen worden gemaakt. Dit leidt onder andere tot een sneller bouwproces en lagere bouwkosten. Met deze manier van modulair bouwen wordt een terugnamesysteem gevoed dat ervoor zorgt dat na het einde van de levensduur van het gebouw constructiedelen wederom breed toepasbaar ingezet kunnen worden.

Losmaakbaarheid

Losmaakbaarheid speelt een cruciale rol bij het ontwerpen van een circulaire staalconstructie. De constructieonderdelen worden door middel van boutverbindingen loskoppelaar in de staalconstructie opgenomen. Al in het ontwerp en in de engineeringsfase wordt rekening gehouden met het demontageproces. Hoe eerder je voor deze insteek kiest, hoe duurzamer het totale ontwerp kan worden.

Terugkoopgarantie

IQstaal neemt verantwoordelijkheid door aan het einde van de gebruikscyclus de staalconstructie terug te kopen en deze deels of volledig te hergebruiken. Dit doen we door middel van het afgeven van een terugkoopgarantie. Hier wordt al in het ontwerp rekening mee gehouden.

Speciale coating

Infinity Steel maakt gebruik van een coating met lage milieu-impact. Deze coating is zonder voorbewerken overlasbaar en te bewerken bij toekomstig hergebruik. De speciaal ontwikkelde coating zorgt door de toepassingsdikte en samenstelling van de coatingcomponenten bij overlassen voor een schone verbranding en snelle en efficiënte spanningsgeleiding zonder aan de constructieve eisen in te boeten. De coating is tevens eenvoudig bij te werken.

LIFE CYCLE ASSESSMENT

Voor het staal dat IQstaal gebruikt hebben we een LCA (Life Cycle Assessment) doorlopen. Deze LCA resulteert in een milieukostenindicator (MKI), een score waarmee producten worden getoetst op verschillende milieu-indicatoren, die gemakkelijk te vergelijken is met andere producten. Deze score is opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD) met een productkaart categorie 1.

De kaarten van IQstaal zijn inclusief coating en bevestigingsmiddelen en maken onderscheid in profielstaal en kokerstaal. Dit wordt daarom ook in 2 kaarten weergegeven. IQstaal is in samenwerking met staalproducenten bezig met het doorontwikkelen van het Infinity Steel-concept om tot een nog lagere milieu-impact te komen door het gebruik van bijvoorbeeld low carbon steel.

Neem vandaag nog contact met ons op, wat uw vraag ook is. Wij helpen u graag.

Locatie

Dortmundstraat 30
7418 BH Deventer

E-mail

info@iqstaal.nl